Suunnittelupalvelut

Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnitelma sisältää rakennuksen pääpiirustukset, joihin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Näitä kutsutaan myös lupakuviksi. Pääpiirustukset ovat samat omakotitaloille, rivitaloille ja suuremmille kohteille, mutta mittakaava saattaa vaihdella. Rakentamista koskevat suunnitelmat on laadittava siten, että ne täyttävät rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lue lisää...

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu

Rakennepiirustuksiin ja rakennelaskelmiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tieto suunnittelussa käytetyistä kuormituksista, kantavien rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta sekä rakenteiden mitoista. Rakennepiirustuksiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tieto rakenteiden lämmön, kosteuden, veden ja vedenpaineen, äänen sekä tärinän eristyksen ratkaisuista. Korjaus- tai muutostyössä rakennepiirustuksiin on lisäksi sisällytettävä tieto käyttöön jäävistä rakenteista ja niiden toiminnasta sekä mahdollisista purettavista rakenteista. Lue lisää...

Energiasuunnittelu

Energiasuunnittelu

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksessä, joka on useimmille meistä elämän suurin hankinta. Lisäksi energiatodistus sisältää ammattilaisten laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voi parantaa energiatehokkuutta. Lue lisää...

Maankäyttö- ja rakennuslaki 41/2014 § 120 - Rakentamista koskeva suunnitelma


"Rakentamista koskevia suunnitelmia ovat rakennussuunnitelma sekä erityissuunnitelmat. Rakennussuunnitelma sisältää rakennuksen pääpiirustukset, joihin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Erityissuunnitelmat sisältävät tarpeelliset muut piirustukset, laskelmat ja selvitykset.

Rakentamista koskevat suunnitelmat on laadittava siten, että ne täyttävät rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset."


Vaativa pohjarakennesuunnittelija ?

Vaatiiko rakennusvalvonta kohteeseenne, erillisen pohjarakennesuunnittelijan ?

Ei hätää, meiltä se onnistuu !

Pätevä suunnittelija oikeaan tehtävään

Suunnittelutehtävä

Tehtäväsisältö pääpiirteittäin

Pätevyytemme

Vastaa kokonaisuudesta, rakennuttajan edustaja rakennusvalvontaan, rakennusluvan hakeminen sopimuksesta

Tavanomainen

Rakennussuunnitelman laatiminen ja määräysten täyttäminen

Tavanomainen

Rakennesuunnitelman laatiminen ja määräysten täyttäminen

Vaativa ja V+

Maan ja kallion käyttäytymisen yhteensovittaminen pohjarakenteiden kanssa siten, että yläpuoliset rakenteet toimivat suunnitellulla tavalla.

Vaativa

Energiatodistuksen, energiaselvityksen ja tasauslaskennan laatiminen

Perustaso

Oikea suunnitelma oikealta suunnittelijalta

Termi

Selite

Muut nimet ja lyhenteet

Pääsuunnittelija

Vastaa kokonaisuudesta, rakennuttajan edustaja rakennusvalvontaan

Arkkitehti, PÄÄ

Rakennussuunnitelma

Rakennussuunnittelija

Asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset

Pääpiirustukset, Lupakuvat, Arkkitehtisuunnitelma

Erityissuunnitelma

Erityissuunnittalija

Rakenne-, elementti-, lämmitysjärjestelmä-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto-, ilmanvaihto- sekä purku- ja suojaussuunnitelma

RAK, ELE, L, KVV, IV

Rakennesuunnitelma

Rakennesuunnittelija

Paalutus-, perustus-, taso-, vesikatto-, leikkaus-, rakenneosa- ja yksityiskohtapiirustukset. Rakenteet anturan alapinnasta ylöspäin.

RAK-suunnitelma

Pohjarakennesuunnitelma

Pohjarakennesuunnittelija

Tarkastukset ja suunnitelmat Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista 465/2014 mukaisesti.

GEO-suunnitelma

Elementtisuunnitelma

Elementtisuunnittelija

Elementtien valmistus-, asennus- ja sijoituspiirustukset.

ELE-suunnitelma