Projektinjohto

Pätevä projektinjohto tuo säästöjä ja vauhtia hankkeeseen

"Tilaajan oikeaksi kädeksi tyypillisesti valittu rakennuttajakonsultti valmistelee hankkeen keskeisimmät päätökset ja laatii realistisen hankeaikataulun heti alussa tilaajan käyttöön. Rakennuttajakonsultti vahvistaa rakennuttajan ja suunnittelijoiden yhteistyön onnistumisen edellytyksiä tuomalla suunnittelu- ja työmaavaiheeseen oikea-aikaista tietoa tilaajan päätösten pohjaksi. "

www.rakentaja.fi/

"Onnistunut lopputulos saadaan taloyhtiöiden korjaushankkeissa tilaajan projektijohdon sekä urakoitsijoiden ja valvonnan toimivalla yhteistyöllä sekä selkeällä roolijaolla. Tilaajan projektijohtoa hoitamaan hankitaan usein ulkopuolinen ja ammattitaitoinen toimija, rakennuttajakonsultti."

www.omataloyhtio.fi/

Projektinjohdon sisältövertailut

Valvoja Tailor

Paketti muotoillaan oheisista tehtävistä aina tapauskohtaisesti tilaajan

tarjouspyynnön ja tilaajan kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta

Projektinjohto Leader

Aikataulut, kustannusseuranta, hankintatoimi ja sopimukset, urakoitsijan työnjohto tarvittaessa

VTJ Tehtäväsisällöt.pdf