Energiasuunnittelu

Rakennuksen energiatodistus

Mikä energiatodistus on?

"Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksessä, joka on useimmille meistä elämän suurin hankinta. Lisäksi energiatodistus sisältää ammattilaisten laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voi parantaa energiatehokkuutta.

Energiatodistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 lähtien kaikessa uudisrakentamisessa sekä vuodesta 2009 myynti- ja vuokraustilanteissa suurissa rakennuksissa sekä uusissa pientaloissa. Energiatodistus tarvitaan myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa. Todistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä, joka on rekisteröity ARA:n laatijarekisteriin. Todistukset on laadittu 1.5. 2015 lähtien ARA:n energiatodistusrekisterissä.

www.energiatodistusrekisteri.fi

Mikäli kiinteistö on arvoltaan hyvin vähäinen, vuokra on pieni tai kohdetta ei esitellä julkisesti, energiatodistus voidaan laatia valmiin lomakkeen avulla niin kutsutun kevennetyn menettelyn kautta. Energiatodistusta ei tarvita muun muassa loma-asunnoille, suojelluille tai pienille, alle 50 m² kokoisille rakennuksille" www.ym.fi lainaus 27.10.2018

Uudistunut energiatodistus voimaan 1.1.2018

"Tiedote 20.12.2017 klo 15.53

Ympäristöministeriö ja Motiva Oy tiedottavat

Ympäristöministeriö on tänään antanut asetuksen rakennuksen energiatodistuksesta. Uudistunut asetus muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen.

Korvautuvaan asetukseen (176/2013) verrattuna keskeiset muutokset koskevat terminologian selkeyttämistä, laskentasääntöjä ja rakennusten ryhmittelyä energialuokituksissa. Myös energiatodistuslomaketta ja sen täyttöohjetta on päivitetty.

Jatkossa uusi rakennus voi saada energiatodistuksessa A-luokituksen aiempaa kustannustehokkaammin. Lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset täyttävä uusi rakennus sijoittuu jatkossa lähtökohtaisesti B-luokkaan, aiemman C-luokan sijaan.

Muutos ei edellytä vanhojen todistusten uusimista

Jos rakennuksella on jo voimassa oleva energiatodistus, mikään ei edellytä uuden todistuksen hankkimista myynti- tai vuokraustilanteeseen, ennen kuin 10 vuotta voimassa oleva todistus vanhenee. Halutessaan taloyhtiöt ja rakennusten omistajat voivat kuitenkin hankkia uusien säännösten mukaan tehdyn todistuksen. Asuntojen myynti- ja vuokrausilmoituksissa kerrottuun asunnon energialuokkaan liitetään jatkossa alaindeksillä vuosiluku, joka osoittaa, minkä vuoden asetuksen perusteella energialuokka on laskettu.

ARAn ylläpitämä energiatodistusrekisteri päivitetään alkuvuoden 2018 aikana vastaamaan energiatodistuslakiin ja -asetukseen tehtyjä muutoksia. Siirtymävaiheen aikana energiatodistukset laaditaan aiemman energiatodistuslain (50/2013) ja energiatodistusasetuksen (176/2013) mukaisesti.

Energiatodistusasetuksen muutostarpeiden taustalla on rakennusten energiatehokkuutta koskeva EU-direktiivi. Direktiivin myötä maankäyttö- ja rakennuslakia on muutettu siten, että 1.1.2018 lähtien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Tällä tarkoitetaan rakennuksia, joiden energiatehokkuus on erittäin korkea ja joiden tarvitsema vähäinen energia katetaan laajalti uusiutuvalla energialla.

Suomessa rakennusten energiatehokkuutta vauhditetaan uusien rakennusten energiatehokkuusasetuksella ja energiamuotojen kertoimia koskevalla asetuksella, joiden soveltaminen alkaa niin ikään vuoden 2018 alusta. Uudella energiatodistusasetuksella varmistetaan, että säännökset muodostavat yhdenmukaisen kokonaisuuden.

Energiatodistuksiin liittyvissä kysymyksissä auttaa Motiva Oy:n energiatodistusneuvonta. Palvelupuhelin on auki tiistaisin 9–12, ja kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen energiatodistus (at) motiva.fi. Motiva antaa energiatodistuksiin liittyvää neuvontaa ympäristöministeriön toimeksiannosta sekä kuluttajille että energiatodistusten laatijoille.

Energiatodistus tilaajanohje ja lukuohje pien-, rivi- ja kerrostaloille (www.motiva.fi):

Energiatodistuksen_tilaajanohje_2018.pdf

Energiatodistus_lukuohje_2018.pdf

Rakennuksenenergiatodistuskiinteistönvälittäjät_2018.pdf

Talotekniikka

Lämmitysjärjestelmän valinta

Lämmitysjärjestelmän valinta on tärkeä osa rakennushanketta ja siihen kannattaa käyttää aikaa. Osaavan energiasuunnittelijan avustuksella lämmitysjärjestelmän valinnasta ei tule ikävää pakkopullaa, vaan kohteeseenne saadaan toimiva ja kustannustehokas kokonaisratkaisu.

Päälämmitysjärjestelmä | Tukilämmitysjärjestelmä | Jäähdytysjärjestelmä

Puukattila (yleensä pelletti polttoaineena) | Sähkö, aurinkoenergia | Ilmalämpöpumppu

Kaukolämpö | Ilmalämpöpumppu | Ilmalämpöpumppu, kaukojäähdytys

Maalämpö | Sähkö, aurinkoenergia | Saatavissa päälämmitysjärjestelmään

Ulkoilma-vesilämpöpumppu | Tulisija, sähkö, aurinkoenergia | Saatavissa päälämmitysjärjestelmään

Poistoilmalämpöpumppu | Saatavissa päälämmitysjärjestelmään | Saatavissa päälämmitysjärjestelmään

Sähkö | Tulisija, aurinkoenergia | Ilmalämpöpumppu

Öljy | Tulisija, sähkö, aurinkoenergia | Ilmalämpöpumppu

Maakaasu | Tulisija, sähkö, aurinkoenergia | Ilmalämpöpumppu